گهواره بیضی شکل برند بیبی ست

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

این محصول از ورقه های راش درست شده و به راحتی نصب می شود.

2 کاره بودن آن بسیار مهم می باشد که کار تخت و گهواره بودن را انجام می دهد.

صاف