صندلی غذای آنجل بیبی angel baby مدل Q1

آنجل بیبی

دارای ظرفیت وزنی 18 کیلوگرم

ارتفاع قابل تنظیم در 7 حالت

پشتیه قابل تنظیم 3 حالته

دارای تشک از جنس چرم و ضد تعریق