آویز تخت Red Kite مدل bertie bear

  • دارای رنگبندی آبی و بسیار شیک
  • غروسک پلیشی ضد حساسیت
  • دارای یک خرس شیک و بسیلر زیبا در وسط محصول
  • بسیار سبک که ترس مادران را از افتادن آویز تخت دور میکند